Grimman

”Grimman”

Flugfiskeplatsen ”Grimman” är ett gammalt notvarp.
Efter att notfisket upphörde under 1990-talet har ”Grimman” förändrats.

Under september 2016 har stenkistan tagits bort samt de runda
stenblocken som fanns i stenkistan har då placerats ut i älven,
det grävdes också i älvens botten för att skapa gropar så
att fisken kan vila efter passagen i forsen.

Forsnacken har också förändrats.
I den grävda flottningsrännan har stora stenblock placerats för
att dämpa vattenflödet.

Efter detta biotoparbete har ”Grimman” blivit en mycket bra fiskeplats.
Speciellt vår- och höstflugfisket efter havsöring.
Även lax kan fiskas på nacken. Det gäller att kasta långt mot norra sidan
där laxen stannar till vid några stora stenar.
(Klicka på bilden så blir den större)

Dingersjöforsen med "Grimman" i bildens nedre högra sida. Flöde 45 kbm. Foto 6 oktober 2016.

Flygfoto över Dingersjöforsen med ”Grimman” i bildens nedre högra kant. Observera de utlagda stenblocken i älven nedströms mot forsnacken. (Bildens överkant). Flöde 45 kbm. Foto 6 oktober 2016.

"Grimman" efter biotopgrävningarna. Flöde 45 kbm. Foto 30 september 2016.

”Grimman” efter biotopgrävningarna. Flöde 45 kbm. Foto 30 september 2016.

"Grimman" med del av stenpiren innan grävningsarbeten. Flöde 95 kbm. Foto 12 september 2016.

”Grimman” med del av stenpiren innan grävningsarbeten. Flöde 95 kbm. Foto 12 september 2016.

ljungan_grimman_20140815_35kbm

Grimmanforsen i lågvatten. 35 kbm/s den 15 augusti 2014

ljungan_grimman_20110912_185kbm

Flugfiskare vid Grimman. Flöde ca 190 kbm. Foto 12 september 2011.

 Detta är en kartskiss över alla Dingersjöforsar.

Med Järnvägsforsen, Grimman, Mjösundsedan och Tolfnacken
– sista forsen i Ljungan.
Observera att Järnvägsforsen och Grimman är kraftigt förändrade
efter högvattnet 2000 och 2001.

Under sommaren 2002 revs Minikraftverket.
Grävningar påbörjades för att återställa älven nedströms järnvägsbron.
Dessa grävningar fortsatte under sommaren 2003.

Det gjordes en del biotoparbeten vid Grimman i juli månad 2003.
Bland annat placerades det ut en hel del stora stenar i älven.

karta_jvgforsen

(Kartbild från Fiskeinfo)