Järnvägsforsen

Järnvägsforsen

Efter biotoparbetet 2003 har Järnvägsforsen blivit en intressant
flugfiskeplats. Själva forsen går att fiska av då det är lågvatten.
Det bildas fina ståndplatser framför och bakom de stora stenarna.

I den nedre delen av forsen, i lugnvattnet och nacken är fisket bra.
Man kan vada ut till forskanten och fiska sig ner mot den lilla nacken.
Detta gäller nu när älven är låg, under 45 kbm/s.

  Klicka på den här länken för att se bilder över ”Rivningen av minikraftverket och biotoparbeten.”

Klicka på den här länken för att se bilder över ”Järnvägsforsen under årens lopp”.

ljungan_jvgforsen_20140714_45kbm

Järnvägsforsen i lågvatten, flöde 45 kbm/s. Man ser tydligt hur älvens nya huvudfåra är till vänster i bild. Förr i tiden låg det ett minikraftverk där nu älvens huvudfåra rinner. Foto 12 juli 2014.

ljungan_jvgforsen_20110917_200kbm

Järnvägsforsen. Flöde ca 200 kbm vilket är 55 cm över normalt. Observera fiskare vid ”Grimman” Foto 17 september 2011 från järnvägsbron södra sidan.

ljungan_jvgforsen_20040602_35kbm

Flöde 35 kbm i Järnvägsforsen. Foto 2 juni 2004 från järnvägsbron.

Detta är en kartskiss över alla Dingersjöforsar.
Med Järnvägsforsen, Grimman, Mjösundsedan och Tolfnacken
– sista forsen i Ljungan.
Observera att Järnvägsforsen och Grimman är kraftigt förändrade
efter högvattnet 2000 och 2001.

Under sommaren 2002 revs Minikraftverket.
Grävningar påbörjades för att återställa
älven nedströms järnvägsbron.

Dessa grävningar fortsatte under sommaren 2003.

Det gjordes en del biotoparbeten vid Grimman i juli månad 2003.
Bland annat placerades det ut en hel del stora stenar i älven.

karta_jvgforsen

(Kartbild från Fiskeinfo)