Prästholmarna

”Prästholmarna”

Sträckan från ”Gränsen” till ”Prästholmarna” innehåller många intressanta
platser för havsöringsfisket. Det finns flera små uddar och strömkanter
som kan fiskas av från den södra stranden.

”Prästholmarna” är vid normalt och högt vatten små öar.
Dessa kan man vada ut till från norra sidan.

ljungan_prastholmarna_20131001_170kbm

”Prästholmarna” i bildens vänsterkant. Flugfiskesträckan vid den södra delen är mycket lång, flera hundra meter. Flöde 170 kbm/s. Foto 1 oktober 2013.

ljungan_prastholmarna1_20131001_170kbm

Rastplatsen vid den södra stranden. Du kommer hit via väg från Njurundabommen, Lomtjärn och till det gamla grustaget. Flöde 170 kbm/s. Foto 1 oktober 2013.

ljungan_prastholmarna1_20100510_135kbm

Flugfiskeplatsen ”Kroken” en bit uppströms Prästholmarna. Flöde 135 kbm/s. Foto från södra stranden den 10 maj 2010.

ljungan_prastholmarna_20100510_135kbm

En av de övre uddarna en bit nedströms ”Gränsen”. Flöde 135 kbm/s. Foto från södra stranden den 10 maj 2010.

karta_nolby

Kartskiss över ”Höken”, Prästholmarna, Nolbyforsen, Vattenverket och Västboströmmen.  (Kartbild från Fiskeinfo)