Tolfströmmen

Tolfnacken med strömmar är sista forsen i Nedre Ljungan.
Laxfisket på forsnacken en varm sommarkväll kan ske både från ön och Dingersjösidan.

Vattenståndet i havet bör vara lågt d.v.s. högtrycksväder, då blir forsen mera markerad
och fisken stannar på nacken.

I övrigt fångas havsöring och harr vid de små uddar som finns i forsen.

ljungan_n_tolfnacken_20140830_55kbm

Tolfnacken i lågvatten. Flöde 55 kbm/s. Foto 30 augusti 2014.

ljungan_tolf_20111108_110kbm

Tolfnacken. Flöde ca 100 kbm vilket är normalt. Foto 8 november 2011.

ljungan_tolf_20040615_32kbm

Tolfnacken i lågvatten, 32 kbm/s. Observera att nacken nästan är borta p.g.a det höga vattnet i havet. Foto 15 juni 2004.

 Detta är en kartskiss över alla Dingersjöforsar.
Med Järnvägsforsen, Grimman, Mjösundsedan och Tolfnacken – sista forsen i Ljungan.
Observera att Järnvägsforsen och Grimman är kraftigt förändrade efter högvattnet 2000 och 2001.

Under sommaren 2002 revs Minikraftverket.
Grävningar påbörjades för att återställa älven nedströms järnvägsbron.
Dessa grävningar fortsatte under sommaren 2003.

Det gjordes en del biotoparbeten vid Grimman i juli månad 2003.
Bland annat placerades det ut en hel del stora stenar i älven.

karta_jvgforsen

(Kartbild från Fiskeinfo)