Västboströmmen

Västboströmmen

I strömmens nedersta del (mellan klippor och södra stranden)
kan man fiska efter lax och havsöring. Botten är omväxlande stenig,
gropig och med band av blålera. Mycket hal vid vadning!
Även harrfisket kan vara givande i denna ström.

Bilden visar att vattnet är mycket lågt.
Det bör rinna lite vatten mellan ön och land.

Uppströms den övre strömmen är det en stor lugnflytande eda.
(I bildens vänsterkant)
Under sommarnätterna kan harrfisket vara mycket bra.
Fisket sker då från den norra sidan av älven (en notplats).

I den övre strömmen uppströms notplatsön kan havsöring fiskas.
Du vadar ut på en grundås i älven och fiskar dig nedströms.
Det går också att vada ut till denna grundås
nedströms ”Huldas sten”.

ljungan_vastbostrommen_20040902_45kbm

Västboströmmen. Flöde ca 45 kbm/s. Foto från södra sidan 2 september 2004.

karta_nolby

Kartskiss över ”Höken”, Prästholmarna, Nolbyforsen , Vattenverket och Västboströmmen. (Kartbild från Fiskeinfo)