Fiskeregler Nedre Ljungans Sportfiske 2019.

Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet.

Tillåtna fiskemetoder/redskap:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor.
Flugfiske med flugspö och fluga.
Mete med flöte och mask/maggot.
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot.
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap.
Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap.
Alla andra redskap och beten är förbjudna.
Alla typer av sänken är förbjudna.
Alla beten innehållande bly är förbjudna.

Minimimått:
Havsöring 50 cm.
Harr 30 cm.

Maximimått:
Harr 40 cm.

Fredningstider:
Lax 1/1 t.o.m. 31/12 (hela året).
Harr fr.o.m. 15/3 t.o.m. 15/5.

Allt fiske förbjudet fr.o.m. 1/6 t.o.m. 15/11 med undantag för fiske efter harr, sik, abborre
och vitfisk 1/6 t.o.m. 14/10.
Vid fiske efter dessa arter är tillåtna redskap flugspö max klass 6 och längd 10 fot samt spinn/haspel
med flöte med max 3 flugor.
Endast harrflugor utan hulling med max krokstorlek 10 är tillåtna.
Max tillåten tafsspets är 0,20 mm.

Allt fiske förbjudet 1/1 t.o.m. 28/2 med undantag av pimpelfiske efter sik.

Fångstbegränsningar:
Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas.
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn.
Harr max 2 fiskar per dygn.

Båtfiske:
Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen och från Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet.

Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas.
Ryckfiske är förbjudet.
Felkrokad fisk ska återutsättas.
Nedskräpning är förbjudet.
Fiskereglerna kan förändras under säsongen.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till iFiske inom 48 timmar. Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk.
Vid brott mot fiskevårdsområdets regler uttas en kontrollavgift på 2500 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske.
Ungdomar under 18 år fiskar gratis.

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen består av ägarna till de fastigheter som har fiskerätt inom fiskevårdsområdet. Vid köp av fiskekort ingår köparen ett avtal med föreningen som innebär att köparen är skyldig att följa reglerna för fisket. Utöver fiskereglerna så är köparen också skyldig att uppträda korrekt gentemot föreningens medlemmar och funktionärer samt andra sportfiskare. Detta krav omfattar också agerande på sociala medier eller i andra former som vid missbruk kan skada föreningens verksamhet. Om föreningen anser att någon uppträder eller agerar olämpligt så förbehåller föreningen rätten att neka personen att köpa fiskekort under viss tid samt annullera redan giltigt fiskekort.

For information in english visit https://fiskeisundsvall.se/fiskeomraden/nedre-ljungans-sportfiske/

(Ovanstående text är kopierad från IFiske – Nedre Ljungans Sportfiske.)