Allstanacken

Allstanacken

Allstanacken är en av Ljungans bästa platser för flugfiske efter lax och havsöring.
En bit upp mittpå nacken finns det ett grund.
Rester efter ett fast laxfiske från början på 1800 talet.

Runt detta grund brukar lax och öring vila.
Du fiskar av nacken bäst från den södra sidan.

Allstanacken har förändrats efter högvattnet sommaren 2000.
Fiskeplatsen på nackens södra sida är kraftigt förändrad.
En stor del av fiskeplatsen och bottnen nära land är bortspolad.

Under augusti 2010 revs den gamla militätbron över älven.

Nu är norra sidan av Allstanacken kraftigt förändrad efter biotoparbeten
under 2014. Eventuellt kommer fortsatta arbeten att ske under 2015.

Uppströms Allstanacken har du fiskeplatserna ”Pålgrundet” och ”Klaras”.
”Pålgrundet” är en gammal byggnation efter flottningen. Du vadar ut på grundbankar
för att fiska av strömkanten.
”Klaras” är en grus/sandudde där du vadar ut för att fiska av huvudströmmen.
Du vadar sedan nedströms för att fiska av hela strömmen. Bra med långa kast.

ljungan_allstaforsen_20140830_55-kbm

Allstaforsen efter biotoparbeten 2014. Flöde 55 kbm. Foto från norra sidan den 30 augusti 2014.

ljungan_allstaforsen1_20100831_110-kbm

Allstanacken före biotoparbeten 2014. Grundet mitt på nacken syns tydligt. Foto 31 augusti 2010.

ljungan_allstanacken_20111120

Havsöringsfiske Allstanacken. Flöde 105 kbm/s. Foto från södra sidan 20 november 2011.

ljungan_allstaforsen2_20100831_110-kbm

Till vänster i bild ser man Allstaöarna. Vid dessa öar är det ett mycket bra harrfiske. Fiske efter lax och havsöring är bra i strömmen mellan öarna och södra stranden. Foto från södra sidan 31 augusti 2010.

ljungan_klaras_palgrundet_20140815

Flugfiskeplatsen ”Klaras” (övre delen i bild där det står en flugfiskare) samt ”Pålgrundet” en bit nedströms (mitt i bild). Flöde 35 kbm/s. Foto 15 augusti 2014.

ljungan_allsta_20060618_57 kbm

Laxfiskare vid Allstaforsen. Observera den gamla militärbron. Flöde 57 kbm/s. Foto 18 juni 2006.

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)