Grenforsen

Grenforsen

Under 2015 började ett biotop-projekt med att öppna upp i Stenkistan
för att leda in en del av älven i den gamla älvfåran.

Nu 2016 är Grenforsnacken med sidoforsen runt Slåttholmen samt den nedre
forsen återställda efter flottningsrensningarna.
Även nedströms mot Granen/Bäcken har det skett grävningar.

Grenforsnacken är återställd med stora stenblock.
Även lekgrus/sten har placerats ut uppströms nacken med
hjälp av helikopter.

I blankströmmen vid Stenkistan är det ett bra harr och sikfiske under
sommarens kvällar och nätter. Använd små svarta nymfer.
I blankströmmen går det också att få fina havsöring  under vår och höstfisket.
(Klicka på bilden så blir den större)

Grenforsen 55 kbm 22 september 2016.

Nu är biotopgrävningarna färdiga vid Grenforsen. Uppströms huvudnacken har det placerats ut lekgrus/sten med hjälp av helikopter. Även uppströms den vänstra forsnacken samt den nedre forsen har det placerats ut lekgrus/sten. Älven har nu också en ny fåra nedströms till höger om Stenkistan. Flöde 55 kbm. Foto 22 september 2016.

Grenforsnacken efter biotopgrävningar 7 september 2016. Flöde 65 kbm. Observera grävskopan i den nedre forsen.

Grenforsnacken efter biotopgrävningar 7 september 2016. Flöde 65 kbm. Observera grävskopan i den nedre forsen.

Stenkistan med grävda kanaler för att leda vatten i den gamla älvfåran. Foto 3 november 2015.

Stenkistan med grävda kanaler för att leda vatten i den gamla älvfåran. Foto 3 november 2015.

t_grenforsen1

Grenforsnacken i höstljus. Flöde ca 100 kbm vilket är normalt. Foto 7 november 2011.

ljungan_grenforsen_20040828_27kbm

Grenforsen mot Stenhällan, Granen, Bäcken och Bordet. Flöde 27 kbm/s. Foto 27 augusti 2004.

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)