Höken

”Höken”

Flugfiskesträckan ”Höken” är en gammal notplats.
Belägen södra sidan och ca 400 m nedströms Allstaforsen.

Mycket intressant flugfiskesträcka efter lax och havsöring.
Speciellt då vattenföringen är normal eller hög.

Då älven är låg/mkt låg kan harrfisket vara mycket bra uppströms ”Höken”.
Man kan vada ut på grundbankar och fiska av gropar och stryk.

ljungan_hoken_20121001_135-kbm

Flöde 135 kbm. Foto från södra sidan 1 oktober 2012.

ljungan_hoken1_20111120

Havsöringsfiskare vid ”Höken”. Flöde 105 kbm/s. Foto uppströms mot ”Allstaöarna” den 20 november 2011.

ljungan_hoken

Flöde 95 kbm/s. Foto 2 december 2011.

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)