Krokforsen

Krokforsen

Nackfisket (södra sidan) bedrivs ofta med spinn men flugfiske fungerar också.

Vid lågvatten kan du på södra sidan vada ut i älven på grundåsar
till de stora stenarna för att fiska av strömkanten.
Harrfisket är också bra vid dessa stenar samt grundåsarna.

Havsöringsfisket sker vid den norra sidan från en bit nedströms forsen
till flera hundra meter nedströms så långt du kan vada.

ljungan_krokforsen_20040617_33kbm

Krokforsen i sommarlågvatten. Flöde 33 kbm/s.

ljungan_krokforsen_20091118_170kbm

Havsöringsfisket börjar nedströms forsen (norra sidan) och fortsätter förbi ”Tallen” (mitt i bild) och nerströms så långt man kan vada. Flöde 170 kbm/s. Foto från älvens södra sida 18 november 2009.

karta_viforsen

Kartskiss över Viforsen, Krokforsen och del av Grenforsen. (Kartbild från Fiskeinfo)