Persedan

Persedan

I Persedan kan harrfisket vara mycket bra varma sommarnätter då
kläckningen av nattsländor kan vara intensiv. Även sikfisket
kan vara givande. Använd små svarta nymfer. Försök att kasta mot
de vakande sikarna. Fisket sker i utloppet från Stocken.

Havsöringsfisket är bra vår och höst. Försök att vada ut på de grunda
åsarna som finns i edan. Bästa fisket är då älven går låg.

Persnacken är intressant efter lax och havsöring.
Både norra och södra sidan kan fiskas.

ljungan_persedan_20040614_32-kbm

Bilden visar Persedan och Persnacken mitt i bild. Vattenståndet är mycket lågt ca 60 cm under normalt den 14 juni 2004.

ljungan_persedan_20120510_230kbm

Persedan i vårflod. Flöde 230 kbm/s. Foto 10 maj 2012.

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)