Stocken

”Stocken”

Flugfiskeplatsen ”Stocken” i Nedre Ljungan.
Under sommaren 1996 gjordes det kraftiga biotopförändringar i
strömmen utanför ”Stocken”. Det lades ut massor med stora stenar i älven.
Dessa stenar ser man nu på bilden då det är mycket lite vatten i älven.

Harrfisket är mycket bra nedströms ”Stocken”, i Persedan.
Fisket efter lax och havsöring sker utefter hela sträckan,
från ”Stenpiren” till Persedans övre del.

ljungan_stocken_20140402_125kbm

”Piren” och ”Stocken” en vårdag. Lågt vattenflöde för årstiden, 125 kbm/s. Foto 2 april 2014.

ljungan_stocken_20140728_45kbm

”Piren” i lågvatten. Flöde 45 kbm/s. Foto 28 juli 2014.

ljungan_stocken_20090507_275kbm

”Stocken” i vårflod. Flöde 275 kbm/s. Foto 7 maj 2009.

t_stocken2

”Stocken” i höstflod. Flöde 240 kbm/s. Foto 29 augusti 2011.

ljungan_stocken_20120615_150kbm

Persedan med ”Stocken”, ”Piren”, ”Ön” och ”Bordet”. Flöde 150 kbm/s. Foto 15 juni 2012.

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)