Viforsen

Viforsen

Bra flugfiskesträcka efter lax och havsöring.
Speciellt då vattenföringen är normal eller låg.

Tyvärr så har fisket blivit sämre efter högvattnet 2000.
Gropen som fisken stannade i har delvis förstörts.

Vid högvatten är fisket bra utefter hela sträckan, från gränsen vid de stora
stenarna till en bit nedströms vindskyddet.

Från Ön på södra sidan kan man ha ett mycket bra harrfiske.
Speciellt under varma sommarnätter
då harren vakar efter kläckande nattsländor.

t_viforsen1

Bilden är från norra sidan. Vattenstånd ca 35 cm över normalt.

karta_viforsen

Kartskiss över Viforsen, Krokforsen och del av Grenforsen. (Kartbild från Fiskeinfo)