Boende vid Västboströmmen.

Vid Västboströmmen finns en privat stuga att hyra.
Ta kontakt med Rune Eriksson 060-56 24 45, 073-040 34 50.
Stugorna finns i skogen till vänster i bilden.

Västboströmmen

Västboströmmen