Fångstrapport.

Från och med år 2020 ska du registrera din fångst till IFiske.  Det gäller all fångst av lax, havsöring
och harr – stor som liten.

Även fisk som du återutsätter (C & R) ska rapporteras. En s.k. ”sprattelgubbe” kan du ta längden
på och sedan räkna ut vikten här.

Kom också ihåg att kryssa i rutan om fisken är fettfeneklippt eller ej, samt att kryssa i rutan
för ”Återutsatt” (C&R).

Du registrera din fångst via länk till IFiske.
Rapportera din fångst genom att klicka här…

Vill du se de inrapporterade fångsterna hos IFiske
klicka då på denna länk…

Vårhavsöring från Ljungan