Fiskeregler Nedre Ljungans Sportfiske 2024.

Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet.
I Klingstatjärn, Sommartjärn och Vintertjärn är fisket fritt. I Östtjätn gäller ett
särskilt fiskekort.

Tillåtna fiskemetoder/redskap:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor.
Flugfiske med flugspö och fluga.
Mete med flöte och mask/maggot.
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot.
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap.
Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap.
Fiske med krok som har hulling är tillåten.
Alla andra redskap och beten är förbjudna.
Alla typer av sänken är förbjudna.
Alla beten innehållande bly är förbjudna.

Minimimått:
Havsöring 50 cm.
Harr 35 cm.

Maximimått:
Harr 40 cm.

Fredningstider:
Fiske efter lax är förbjudet hela året.
Fiske efter harr är förbjudet från och med 15 mars till och med 15 maj.
Fiske efter havsöring är förbjudet från 15 oktober till och med 15 november.
Allt fiske är förbjudet från 1 januari till och med sista februari, med undantag av pimpelfiske efter sik.

Fångstbegränsningar:
All lax ska återutsättas (även fenklippt lax).
All vild havsöring (ej fenklippt) ska återutsättas.
Havsöring max 1 fenklippt (odlad) per dygn.
Harr max 2 per dygn.

Catch and release:
Fiskereglerna innebär att catch and release tillämpas, vilket ställer höga krav på hanteringen av fisk som ska återutsättas. Det är mycket viktigt att fiskens slemskikt inte skadas. Fisken får inte lyftas ur vattnet eller dras upp på land. Kroken ska lossas med kroklossare (peang).

Båtfiske:
Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen och från
Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet.

Fisketillsynspersoners tolkningsföreträde:
Fisketillsynspersonerna äger tolkningsföreträde vid bedömning av fiskereglernas efterlevnad.

Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas.
Ryckfiske är förbjudet.
Felkrokad fisk ska återutsättas.
Nedskräpning är förbjudet.
Fiskereglerna kan förändras under säsongen, till exempel vid lågt och varmt vatten.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till iFiske inom 48 timmar. Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk (längd och vikt för återutsatt fisk ska bara uppskattas).
Vid brott mot fiskevårdsområdets regler uttas en kontrollavgift på 2500 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske.
Ungdomar under 18 år fiskar gratis.

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen består av ägarna till de fastigheter som har fiskerätt inom fiskevårdsområdet. Vid köp av fiskekort ingår köparen ett avtal med föreningen som innebär att köparen är skyldig att följa reglerna för fisket. Utöver fiskereglerna så är köparen också skyldig att uppträda korrekt gentemot föreningens medlemmar och funktionärer samt andra sportfiskare. Detta krav omfattar också agerande på sociala medier eller i andra former som vid missbruk kan skada föreningens verksamhet. Om föreningen anser att någon uppträder eller agerar olämpligt så förbehåller sig föreningen rätten att neka personen att köpa fiskekort under viss tid samt annullera redan giltigt fiskekort.