Minimimått för 2018

Lax: 50 cm
Havsöring: 50 cm
Harr: 30 cm

Maximimått för 2018

Lax: 65 cm
Harr: 40 cm

Fångstbegränsningar för 2018

Lax – samtliga vilda laxar (med fettfena) över 65 cm ska återutsättas,
Max 1 lax per dygn.

Havsöring – samtliga vilda havsöringar (med fettfena) ska återutsättas.
För odlad havsöring (klippt fettfena) gäller max 2 fiskar per dygn.
Harr – max 2 fiskar per dygn.