Fiskeregler för 2018

Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan
från Viforsen till havet.
For information in english visit: Fiskeisundsvall.se

Tillåtna fiskemetoder/redskap/beten:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare,vobbler och dupp med max 3 flugor.
Flugfiske med flugspö och fluga.
Mete med flöte och mask/maggot.
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot.
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap.
Enkelkrok fluga 13 mm krokgap.
Dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap.

Alla andra fiskemetoder/redskap/beten är förbjudna.
Alla typer av sänken är förbjudna.
Alla beten innehållande bly är förbjudna.

Minimimått:
Lax 50 cm
Havsöring 50 cm
Harr 30 cm

Maximimått:
Lax 65 cm
Harr 40 cm

Fredningstider:
Lax fr.o.m. 15/10 t.o.m 15/5.
Harr fr.o.m. 15/3 t.o.m. 15/5.
Allt fiske förbjudet fr.o.m. 15/10 t.o.m. 15/11 samt fr.o.m. 1/1 t.o.m. 28/2
med undantag av pimpelfiske efter sik.

Fångstbegränsningar:
Lax med fettfena (vild fisk) över 65 cm skall återutsättas.
Max 1 lax per dygn.
Havsöring med fettfena (vild fisk) skall återutsättas.
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn.
Harr max 2 fiskar per dygn.

Båtfiske:
Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen,
och från Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen
till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet.

Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas.
Ryck fiske är förbjudet enligt svensk lag.
Felkrokad fisk skall återutsättas.
Nedskräpning är förbjudet.
Fiskereglerna kan förändras under säsong, se  www.fiskeisundsvall.se.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Fångst av lax och havsöring skall rapporteras till  www.fiskeisundsvall.se  inom 48 timmar.
Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk.
Vid brott mot reglerna uttas en kontrollavgift på 1000 kr och fiskekortet kan
förverkas samt innehavaren stängas av från fisket.
Ungdomar under 18 år fiskar gratis.

Nedre Ljungans Sportfiske förvaltas av Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen består av ägarna till de fastigheter som har fiskerätt inom fiskevårdsområdet. Vid köp av fiskekort ingår köparen ett avtal med föreningen som innebär att köparen är skyldig att följa reglerna för fisket.


Kommentarer:
Nyheter för år 2018 är att två harrar per dygn mellan 30-40 cm får avlivas.
Harrar över 41 cm skall återutsättas. Stora harrar är viktiga för beståndets fortlevnad.
En nyhet är också att vi har tagit med att nedskräpning är förbjudet och kan få
konsekvenser med kontrollavgift och/eller avstängning från fisket.