Fredningstider för 2018

Lax   – 15 oktober t.o.m. 15 maj.
Harr – 15 mars t.o.m. 15 maj.

Observera att allt fiske är förbjudet fr.o.m. 15 oktober t.o.m. 15 november samt fr.o.m
1 januari t.o.m 28 februari med
undantag av pimpelfiske efter sik.

Alltså sista fiske dagen är 14 oktober kl 23.59 och du får börja fiska kl 00.00
den 16 november.

Även sista fiskedagen den 31 december kl 23.59 och du får börja fiska kl 00.00
den 29 februari.

(Med undantag av pimpelfiske efter sik.)

Hoppas att alla respekterar detta…