Vattentemperatur och flöden.

Uppdaterad:   2023-09-15
Plats:               Grimman kl 14.55

Temperatur:  15,5 grader
Flöde:              193 kbm/s (+ 51 cm)
enl. Statkraft.

OBS: Vattenståndsuppgiften är min egen referens under 45 års fiske.
100 kbm/s är ett normalt flöde (+- 0 cm).

Flödesdata kommer från SMHI Vattenwebb Hydrologiskt nuläge.
Klicka på nedanstående länk så kommer du dit.
Mätplatsen är vid Grenforsen.
SMHI Vattenwebb Hydrologiskt nuläge punkt 17185

Nu har Statkraft en flödesprognos för Viforsens kraftverk.
Klicka på nedanstående länk så kommer du dit…
Flödesprognos för Viforsens kraftverk.

Vill du se flöden i Ljungans övre del (Björnhån, Börtnan och Nästelsjön).
Klicka på denna länk…

Vill du också se flöden i sjön Havern uppströms Haverö Strömmar i Ljungan
samt i Gimån vid Idsjön.
Klicka på denna länk…

Nu kan du också se aktuella flöden genom Torpshammars kraftverk.
Kraftverket är det sista i Gimån innan sammanflödet till Ljungan.
Klicka på denna länk…