Bilder över Ljungan under 1950 – 1960 tal.

Ljungan med ”Ön” till vänster i bild och ”Grenforsen” i bildens mitt. Observera den stora skogsavverkningen till vänster bakom ”Ön” och sträckan mellan ”Bordet” och ”Ön”.
Bilden är fotograferad av Curt Assarsson ca 1955 och fotoplatsen är höjden vid parkeringen för ”Stocken”. (Klicka på bilderna för att se en större)
Grenforsen ca 1955 med txtPersedan i sommarlågt flöde. Bilden är fotograferad av Curt Assarsson ca 1955 och fotoplatsen är
vägen ner mot dagens Allsta fiskecamp.
Persedan ca 1955 med txt
Bilden över ”Stocken” visar en hel pir som ska styra stockarna i strömmen.
Fotograf okänd. Foto under 1960-talet kanske efter 1963 då flottningen upphörde.ljungan_stocken_1960tal_1Notdragning vid Dingersjövarpet. Mycket stock i älven då flottningen pågår.
De som fiskar på bilden är okända.
Fotograf Hans Åström. Foto 1960-talet?dingersjovarpet655