Viforsens gamla kraftstation.

Kraftstationen var i drift från 1900 till 1979.
Rivningen av kraftstationen började 1980 och avslutades  1981.
Nya Viforsens kraftverk startades upp under 1982.

Vill du veta mer om Viforsens Kraftstation kan du besöka
Sundsvalls kulturmagasin och fråga efter boken ”Wiiforsens Kraftstation”.
Författare Lena Gullmert-Häger och utgiven 1982 av Sundsvalls museum.