Järnvägsforsen

Efter biotopvårds arbetet 2003 har Järnvägsforsen blivit en intressant flugfiskeplats.

Den norra delen av forsen, från nacken till ”Piren”, kan du fiska av då flödet är lågt.
Du får vada ut till den nybildade huvudfåran och fiska dig ner mot stenarna mitt i älven.
Dessa placerades ut under biotopvårds arbetet sensommaren 2018.
Flödet bör vara lågt, 30-50 kbm/s, och då kan du nå dessa stenar.

Södra sidan kan fiskas från Stångåns mynning till ”Grimman”. Under sensommaren 2018
blev det biotopvårds arbete utefter denna sträcka. Det bildades en mycket bra flugfiskeplats
en bit nedströms kyrkogårdens pumpstation.

Ca 250 meter uppströms järnvägsbron kan du fiska av en plats runt en del stora stenar.
Platsen är alldeles nedströms bilbron. Flödet bör vara normalt till högt. Gäller norra sidan.
Även nacken under järnvägsbron kan fiskas. Nya järnvägsbrobygget kan ställa till en del problem.

Järnvägsforsen i sommarflöde, 42 kbm/s. Man ser tydligt älvens huvudfåra till vänster i bild. Där låg tidigare ett minikraftverk. Detta revs 2003. Foto 1 juli 2018.

Nedströms järnvägsbron vid rastplatsen ”Piren”. Detta är en bra fiskesträcka då älven är låg. Du ser en fiskare vid ”Grimman”. Flöde 40 kbm/s. Foto 12 oktober 2018.

Höstpremiärfiske. Flöde 75 kbm/s. Foto 16 november 2018.

Uppströms mot bygget av den nya järnvägsbron. Till vänster i bild ser du Stångåns mynning. Flöde 75 kbm/s. Foto 16 november 2018.

 

Bildgalleri över Järnvägsforsen under årens lopp.
Klicka på en miniatyrbild för att få mera info…

 Detta är en kartskiss över alla Dingersjöforsar.

Med Järnvägsforsen, ”Grimman”, Mjösundsedan, ”Akvariet” och Tolfströmmen – sista forsen i Ljungan.
Järnvägsforsen och ”Grimman” blev kraftigt förändrade efter högvattnet 2000 och 2001.

Under sommaren 2002 revs Minikraftverket.
Grävningar påbörjades för att återställa älven nedströms järnvägsbron. Dessa grävningar fortsatte
under sommaren 2003.

Det gjordes en del biotopvårds arbeten vid ”Grimman” i juli månad 2003, även 2017 och 2018.
Bland annat placerades det ut en hel del stora stenar i älven.

Även i Tolfströmmen gjordes det en del biotopvårdsarbeten 2018.

Under senare år har älven ändrats mycket, kraftig isgång, biotopvårds projekt m.m.
Älvens huvudfåra i Järnvägsforsen är nu där det tidigare fanns ett minikraftverk.

karta_jvgforsen

(Kartbild från Fiskeinfo)