Mjösundsedan

I ”Akvariet” är det ett mycket bra flugfiske efter havsöring under vår och höst.

Du vadar ut så långt du vågar och kastar nedströms i strömmen.
Utanför ”Ön” nedströms ”Akvariet” går det också att få en och annan öring.

Ett bra harrfiske är det då älven går låg och nattsländorna
kläcks under varma sommarnätter.

ljungan_mjosund_20140331_115kbm

Mjösundsedan med ”Akvariet” i bildens mitt. Foto 31 mars 2014 från Mjösundsidan.

ljungan_mjosund_20111101_120kbm

Mjösundsedan med ”Akvariet” och ”Ön” i bildens överkant samt flöde ca 120 kbm. Foto 1 november 2011 från norra sidan vid vindskyddet ”Dingersjövarpet”.

ljungan_mjosund_20070423_144kbm

Flugfiskare utanför ”Akvariet” och i bakvattnet. Flöde 144 kbm/s. Foto från norra sidan vid vindskyddet ”Dingersjövarpet” den 23 april 2007.

ljungan_mjosund_20060604_110kbm

”Akvariet” i kvällssol den 4 juni 2006. Flöde 110 kbm/s.

Lite svårfiskat vid Dingersjövarpet. Foto 7 mars 2005

Lite svårfiskat vid Dingersjövarpet. Foto 7 mars 2005

 Detta är en kartskiss över alla Dingersjöforsar.

Med Järnvägsforsen, ”Grimman”, Mjösundsedan, ”Akvariet” och Tolfströmmen – sista forsen i Ljungan.
Järnvägsforsen och ”Grimman” blev kraftigt förändrade efter högvattnet 2000 och 2001.

Under sommaren 2002 revs Minikraftverket.
Grävningar påbörjades för att återställa älven nedströms järnvägsbron. Dessa grävningar fortsatte
under sommaren 2003.

Det gjordes en del biotopvårds arbeten vid ”Grimman” i juli månad 2003, även 2017 och 2018.
Bland annat placerades det ut en hel del stora stenar i älven.

Även i Tolfströmmen gjordes det en del biotopvårdsarbeten 2018.

Under senare år har älven ändrats mycket, kraftig isgång, biotopvårds projekt m.m.
Älvens huvudfåra i Järnvägsforsen är nu där det tidigare fanns ett minikraftverk.

karta_jvgforsen

(Kartbild från Fiskeinfo)