Prästholmarna

Sträckan från ”Gränsen” till Prästholmarna innehåller många intressanta platser för havsöringsflugfisket.
Det finns flera små uddar och strömkanter som kan fiskas av från den södra stranden. Denna flugfiske-
sträcka kallas också för ”Shibbys”.
Du kommer hit via väg från Njurundabommen, Lomtjärn och till det gamla grustaget.

Vägen ner till Prästholmarna blev under sommaren 2021 avstängd med en vägbom.
Det är Mittsverige Vatten som vill skydda Nolby vatten täckt.

Prästholmarna är vid normalt och högt vatten små öar. Dessa kan man vada ut till från norra sidan.

Prästholmarna i bildens vänsterkant. Flugfiskesträckan vid den södra delen är mycket lång, flera hundra meter. Flöde 170 kbm/s. Foto från södra sidan 1 oktober 2013.

Rastplatsen vid den södra stranden. Du kommer hit via väg från Njurundabommen, Lomtjärn och till det gamla grustaget. Flöde 170 kbm/s. Foto från södra sidan 1 oktober 2013.

Flugfiskeplatsen ”Kroken” en bit uppströms Prästholmarna. Flöde 135 kbm/s. Foto från södra stranden den 10 maj 2010.

En av de övre uddarna en bit nedströms ”Gränsen”. Flöde 135 kbm/s. Foto från södra stranden den 10 maj 2010.

Uppströms mot ”Gränsen”, ”Höken” och ”Allstaforsen”. Flöde 135 kbm/s. Foto 10 maj 2010.

Kartskiss över ”Höken”, Prästholmarna, Nolbyforsen , Vattenverket och Västboströmmen. (Kartbild från Fiskeinfo)