Tolfströmmen

Tolfströmmen är sista forsen i Nedre Ljungan. Därefter följer havet.

Fisket i strömmen kan ske både från ön och Dingersjösidan.

Vattenståndet i havet bör vara lågt d.v.s. högtrycksväder, då blir strömmen och forsen mera
markerad och fisken stannar i strömmen och på nacken.

Under 2018 gjordes det biotopvårdsarbeten i strömmen. Stenarna som låg på land efter
flottningsrensningen flyttades ut i älven.

Nacken är nu mycket bredare och grundare efter biotopvårdsarbetet sensommaren 2018. Flöde ca 105 kbm/s. Foto 4 september 2018.

Tolfströmmen nedströms mot klipporna och havet.

 

Här följer några bilder innan biotopvårdsarbetet 2018:

ljungan_n_tolfnacken_20140830_55kbm

Tolfnacken i lågvatten. Flöde 55 kbm/s. Foto 30 augusti 2014.

ljungan_tolf_20111108_110kbm

Tolfnacken. Flöde ca 100 kbm vilket är normalt. Foto 8 november 2011.

ljungan_tolf_20040615_32kbm

Tolfnacken i lågvatten, 32 kbm/s. Observera att nacken nästan är borta p.g.a det höga vattnet i havet. Foto 15 juni 2004.

 Detta är en kartskiss över alla Dingersjöforsar.

Med Järnvägsforsen, ”Grimman”, Mjösundsedan, ”Akvariet” och Tolfströmmen – sista forsen i Ljungan.
Järnvägsforsen och ”Grimman” blev kraftigt förändrade efter högvattnet 2000 och 2001.

Under sommaren 2002 revs Minikraftverket.
Grävningar påbörjades för att återställa älven nedströms järnvägsbron. Dessa grävningar fortsatte
under sommaren 2003.

Det gjordes en del biotopvårds arbeten vid ”Grimman” i juli månad 2003, även 2017 och 2018.
Bland annat placerades det ut en hel del stora stenar i älven.

Även i Tolfströmmen gjordes det en del biotopvårdsarbeten 2018.

Under senare år har älven ändrats mycket, kraftig isgång, biotopvårds projekt m.m.
Älvens huvudfåra i Järnvägsforsen är nu där det tidigare fanns ett minikraftverk.

karta_jvgforsen

(Kartbild från Fiskeinfo)