Västboströmmen

I strömmens nedersta del (mellan klippor och södra stranden) kan man fiska efter lax och havsöring.
Botten är omväxlande stenig, gropig och med band av blålera. Mycket hal vid vadning!
Även harrfisket kan vara givande i denna ström. Flugfiskesträckan kallas också för ”Erikssons”.

Uppströms den övre strömmen är det en stor lugnflytande eda. (I bildens vänsterkant)
Under sommarnätterna kan harrfisket vara mycket bra.
Fisket sker då från den norra sidan av älven (en notplats).

I den övre strömmen uppströms notplatsön kan havsöring fiskas.
Du vadar ut på en grundås i älven och fiskar dig nedströms.
Det går också att vada ut till denna grundås nedströms ”Huldas sten”.

Västboströmmen nedströms mot hällarna. Mycket lågt flöde, 45 kbm/s. Du kan nu vada ut på grundet och fiska av huvudströmmen. Foto 2 september 2004 från södra sidan.

Västboströmmen i högvatten, 173 kbm/s. Du kan nu fiska mellan ön (grundet) och land södra sidan. Foto 25 maj 2005 från södra sidan.

Västboströmmen nedströms mot hällarna. Flöde 145 kbm/s. Foto 16 augusti 2015 från norra sidan.

Västboströmmen uppströms mot ”Huldas sten” och Vattenverket. Du kan fiska av hela sträckan genom att vada ut till en grundbank uppströms fotoplatsen. Flöde 145 kbm/s. Foto 16 augusti 2015 från norra sidan.

Kartskiss över ”Höken”, Prästholmarna, Nolbyforsen , Vattenverket och Västboströmmen. (Kartbild från Fiskeinfo)