Rapportera fynd av sjuka/döda fiskar.

 Klicka på denna länk för att komma till SVA:s rapporteringssida:  https://rapporterafisk.sva.se/

Död havsöring utanför ÖN. Inga synliga skador. Vild fisk med fettfena. Foto 15 september 2017 kl 13.30.