”Skravlet”

En mycket bra flugfiskesträcka nedströms Hällarna, norra sidan av älven.
Kallas också för ”Kullerstenarna”, ”Nedströms Hällarna” samt ”Norra Bäcken”

Denna sträcka är grävd före flottningen så att stockarna ej ska fastna i älven.
Djupaste delen är då nära land. Under lågvatten är det en mycket bra flugfiskesträcka,
flöde ska vara ca 25-70 kbm/s.

Uppströms mot ”Hällarna”. I skuggan på motsatta sidan ser man fiskeplatsen ”Granen”. Flöde 70 kbm/s. Foto från norra sidan 14 september 2018.

Nedströms mot ”Norra Bordet”. I skuggan till höger i bild ser man en udde, det är ”Bordet”. Flöde 70 kbm/s. Foto från norra sidan 14 september 2018.

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)