Allstaforsen

Allstaforsen är en av Ljungans bästa platser för flugfiske efter lax och havsöring.

En bit upp mittpå nacken finns det ett grund. Rester efter ett fast laxfiske från början på 1800 talet.
Runt detta grund brukar lax och öring vila. Du fiskar av nacken bäst från den södra sidan.

Under augusti 2010 revs den gamla militär bron över älven.

Nu är norra sidan av Allstaforsen kraftigt förändrad efter biotopvårds projektet under 2014.
Arbetet fortsatte under 2016. Under 2017 fortsatte biotopvårds projektet med hjälp av helikopter.
Det placerades ut sten och grus uppströms forsen.

Uppströms Allstaforsen har du fiskeplatserna ”Pålgrundet” och ”Klaras”.

”Pålgrundet” är en gammal byggnation efter flottningen. Du vadar ut på grundbankar
för att fiska av strömkanten.

”Klaras” är en grus/sand udde där du vadar ut för att fiska av huvudströmmen.
Du vadar sedan nedströms för att fiska av hela strömmen. Bra med långa kast.

Nedströms Allstaforsen har du Allstaöarna. Där kan fisket efter lax, havsöring och harr vara givande
då vattenflödet inte är för högt. Då kan det vara svårt att vadat ut till öarna.

Allstaforsen i lågvatten. Ca 45 kbm/s vilket är normalt för årstiden. Foto 5 augusti 2019 från höjden vid Allsta Fiskecamp.

Biotopvårds arbete i Allstaforsen. Nedströms i bildens övre vänstra hörn ser man Allsta öarna. Flöde 70 kbm/s. Foto 15 augusti 2016.

Observera den lilla röda boj som är en bit uppströms forsen. Där ska helikoptern ”bomba” med sten och grus. Flöde 75 kbm/s. Foto 9 oktober 2017.

Flugfiskeplatsen ”Klaras” (övre delen i bild där det står en flugfiskare) samt ”Pålgrundet” en bit nedströms (mitt i bild). Flöde 35 kbm/s. Foto 15 augusti 2014.

Havsöringsfiske Allstanacken. Flöde 105 kbm/s. Foto från södra sidan 20 november 2011 innan alla biotopvårds arbeten.

Nostalgi bild. Laxfiskare som provar lyckan i Allstaforsen. Observera den gamla militärbron över älven. Flöde 57 kbm/s. Foto 18 juni 2006.

Bildgalleri över Allstaforsen.
Klicka på miniatyrbilden så får du mera info…

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)