Grenforsen

Grenforsen är Ljungans längsta fors sträcka, ca 1,5 km.
Från Grenforsnacken nedströms till Persedan.

Det finns många flugfiskeplatser utefter älvens södra sida:
Den gamla ”Stenkistan” med bakvattnet, nedströms nacken samt ”Granen”, ”Bäcken” till ”Bordet”, ”Ön”.

Norra sidan har ”Slåttholmen” vilken är nedströms nacken. ”Klipporna” med
”Skravlet” (norra Bäcken), ”Norra Bordet” samt strömkanten nedströms mot båtplatsen och
”Stocken” nedströms mot Persedan.

Under 2015 började ett biotopvårds projekt med att öppna upp i Stenkistan för att leda in en del
av älven i den gamla älvfåran.

2016 är Grenforsnacken med sidoforsen runt ”Slåttholmen” samt den nedre forsen återställda
efter flottningsrensningarna. Även nedströms mot ”Granen” till ”Bäcken” har det skett grävningar.

Grenforsnacken är återställd med stora stenblock.
Även lekgrus/sten har placerats ut uppströms nacken med hjälp av helikopter.

I blankströmmen vid ”Stenkistan” är det ett bra harr och sikfiske under
sommarens kvällar och nätter. Använd små svarta nymfer.

I blankströmmen utanför ”Stenkistan” går det också att få fina havsöringar  under vår och höstfisket.

Sidoströmmen vid ”Slåttholmen” är nu också bra för havsöringsfiske.

Nu är biotopvårds projekten färdiga vid Grenforsen. Uppströms huvudnacken har det placerats ut lekgrus/sten med hjälp av helikopter. Även uppströms den vänstra forsnacken samt den nedre forsen har det placerats ut lekgrus/sten. Älven har nu också en ny fåra nedströms till höger om Stenkistan. Flöde 55 kbm. Foto 22 september 2016.

Bildarkiv över Grenforsen:
Här kan du följa hur Grenforsen har förändrats sedan 1994. Med bl.a. biotopvårdsprojekt 2015-2016.
Klicka på bilden så blir den större…

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)