”Höken”

Flugfiskesträckan ”Höken” är en gammal notplats. Belägen södra sidan och ca 400 m nedströms Allstaforsen.
Mycket intressant flugfiskesträcka efter lax och havsöring. Speciellt då vattenföringen är normal till hög.

Även fisket kan vara bra från norra sidan, ca 150 m nedströms ”Allstaöarna” till ”Prästholmarna”

Då älven är låg/mkt låg kan harrfisket vara mycket bra uppströms ”Höken”.
Man kan vada ut på grundbankar och fiska av gropar och stryk.

Flöde 135 kbm. Foto från södra sidan 1 oktober 2012.

Havsöringsfiskare vid ”Höken” södra sidan. Flöde 105 kbm/s. Foto 21 november 2011.

”Höken” södra sidan uppströms mot ”Allstaöarna” Flöde 135 kbm/s. Foto 1 oktober 2012.

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)