Krokforsen

Vid lågvatten kan du på södra sidan vada ut i älven på grund åsar till de stora stenarna
för att fiska av strömkanten efter havsöring.

Harrfisket är också mycket bra vid dessa stenar samt de grunda åsarnas djupgropar.

Havsöringsfisket sker vid den norra sidan från en bit nedströms forsen till flera hundra meter
nedströms så långt du kan vada, speciellt bra vid den stora stenen i strandlinjen vid sträckans slut.

Under 2017 gjordes det biotopvårds arbeten i Krokforsen.
Uppströms och nedströms forsen placerades det ut stenblock och grus med hjälp av helikopter.

Krokforsen i lågvatten. Flöde 35 kbm/s. Observera de röda bojarna som markerar platser där helikopter ska ”bomba” med sten och lekgrus. Foto 27 juli 2016.

Nedströms Krokforsen. Vid stenarna uppe till vänster i bild kan du vada ut till då älven är låg. Fisket kan vara bra där efter harr och havsöring. Flöde 85 kbm/s. Foto 15 maj 2014 från den södra sidan.

Fiskesträckan norra sidan efter ”Tallen”. Bra då flödet är högt. Flöde 170 kbm/s. Foto 4 oktober 2013.

Långt nedströms ”Tallen” när den stora stenen. Flöde 90 kbm/s. Foto 26 mars 2013.

ljungan_krokforsen_20091118_170kbm

Havsöringsfisket börjar nedströms forsen (norra sidan) och fortsätter förbi ”Tallen” (mitt i bild) och nerströms så långt man kan vada. Flöde 170 kbm/s. Foto från älvens södra sida 18 november 2009.

karta_viforsen

Kartskiss över Viforsen, Krokforsen och del av Grenforsen. (Kartbild från Fiskeinfo)