”Stocken”

Flugfiskeplatsen ”Stocken” i Nedre Ljungan.
Under sommaren 1996 gjordes det kraftiga biotopförändringar i strömmen utanför ”Stocken”.
Det lades ut massor med stora stenar i älven. Dessa stenar ser man då älven är låg (35-50 kbm/s).

Harrfisket är mycket bra nedströms ”Stocken”, i Persedan.
Fisket efter lax och havsöring sker utefter hela sträckan, från ”Stenpiren” till Persedans övre del.
Du kan vada mellan ”Piren” och ”Stocken” då älven är låg.

Uppströms ”Stocken” och ”Piren” kan du fiska från ”Norra Bordet” nedströms till båtplatsen.
”Norra Bordet” är mycket bra då älven är låg, 30-60 kbm/s. Du fiskar av nacken då du kan
vada ut till några stora stenblock.
Nedströms har du några uddar där fisket kan vara bra på höga flöden, 110-150 kbm/s.

Vårflod.”Piren” är helt borta. ”Stocken” är nu en ö. Flöde 330 kbm/s. Foto 22 maj 2018.

Det går fortfarande att flugfiska utanför ”Stocken. Flöde 330 kbm/s. Foto 22 maj 2018.

”Stocken” i normalvatten. Observera stora stenen med en kätting, minne från flottningen. Flöde 115 kbm/s. Foto 24 april 2017.

”Piren” i lågvatten. Flöde 52 kbm/s. Foto 31 juli 2018.

Uppströms från ”Stocken”. Södra sidan ”Bordet””. Flöde 52 kbm/s. Foto 31 juli 2018.

karta_grenforsen

Kartskiss över Grenforsen, ”Bordet”, ”Stocken”, Persedan, ”Klaras”, Allstaforsen och ”Höken”. (Kartbild från Fiskeinfo)