Viforsen

Bra flugfiskesträcka efter lax, havsöring och harr. Speciellt då vattenföringen är normal eller låg.
Du kan vada långt ut i älven till olika grundåsar. Flödet ska då vara lågt, 30-40 kbm/s.

Tyvärr så har fisket blivit sämre efter högvattnet 2000.
Gropen i forsen som lax och havsöring  stannade i har delvis förstörts.

Vid högvatten (över 250 kbm)  är fisket bra utefter hela sträckan. (Norra sidan)
Från gränsen vid de stora stenarna till en bit nedströms vindskyddet. Speciellt under kraftledningen.

Från Ön på södra sidan kan man ha ett mycket bra harrfiske under varma sommarnätter då harren
vakar efter kläckande nattsländor.

Viforsstryket vid vindskyddet. Flöde 130 kbm/s. Foto från N sida 19 augusti 2010.

Nedre delen av Viforsön. Flöde 80 kbm/s. Foto från ”Gräsudden” S sida 9 maj 2011.

Fiskesträckan vid Viforsön. Flöde 135 kbm/s. Foto S sida 11 maj 2010.

karta_viforsen

Kartskiss över Viforsen, Krokforsen och del av Grenforsen. (Kartbild från Fiskeinfo)